DỊCH VỤ

Tư vấn giải pháp chuyên sâu về website

Ngày nay website ngày càng quan trọng với Doanh Nghiệp, hành vi người dùng thay đổi từ hành vi tìm kiếm  trực tiếp bằng hành vi tìm kiếm Online trước khi quyết định lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ. Vậy nếu một khách hàng tới với website của bạn, hệ thống có lưu giữa cho việc quảng cáo của bạn hay bạn tận dụng đối tượng này để mở rộng các đối tượng tương tự. Rất nhiều câu hơi nếu Doanh Nghiệp bạn tận dụng kênh Website như kênh chính để mang lại hơn 50% nguồn khách hàng của bạn. 

 

Hãy để lại số điện thoại, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp của EBO sẽ liên hệ lại ngay.