VỀ CHÚNG TÔI

Câu chuyện của EBO

Chúng tôi điều chỉnh các chiến lược của mình để cung cấp cho mọi khách hàng những giải pháp tốt nhất.

2020

Chú trọng về giải pháp hệ thống khách hàng.

Có đầy đủ nhân sự và dịch vụ để hỗ trợ khách hàng phát triển mảng online.

Có đầy đủ nhân sự và công cụ để hỗ trợ khách hàng số hoá các công việc doanh nghiệp

Luôn giữ mục tiêu "Sự phát triển của khách hàng là sự phát triển của EBO".

2019 - 2016

Tập trung xử lý các yêu cầu khách hàng và tối ưu hệ thống quản lý back-end.

2015

Cùng chung mục tiêu "Sự phát triển của khách hàng là sự phát triển của EBO".

Khách hàng nói về chúng tôi

Đã làm với nhiều đối tác, nhưng khi làm với EBO có góc nhìn hoàn toàn về hệ thống website và yên tâm để phát triển các phiên bản cho website.
Nguyễn Anh Khoa CEO khoá Vàng
Với yêu cầu cao từ Quỹ nói riêng và Tập đoàn Trung Nguyên Legend nói riêng, nhưng EBO luôn đáp ứng được các tiêu chí về thiết kế, ngoài ra hệ thống vận hành luôn đáp ứng. Cảm ơn EBO luôn đồng hành vì sự nghiệp to lớn của Quỹ Hành Trình Lập Chí Vĩ Đại.
Hoàng Mạnh Hiếu PGĐ Quỹ Hành Trình Trung Nguyên
Sau khi làm việc với đội ngũ của EBO, chúng tôi yên tâm chỉ cần phát triển sản phẩm, EBO sẽ lo toàn bộ hệ thống web và marketing. Chúng tôi đồng hành hành cùng nhau gần 10 năm nay và không có vấn đề gì để phiền lòng.
Nguyễn Văn Cường Công Ty Phạm Gia Nguyễn
Hãy để lại số điện thoại, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp của EBO sẽ liên hệ lại ngay.